//-->

Featured Article #1

İstanbulife yeniden online! Yenilikler gelecektir. Yakında tasarımın kodları sitemizde paylaşılacaktır. Lütfen bizi takip etmeye devam edin...

İstanbulife.Tr.Gg | İstanbul'u Görmeden Yaşayabilmek...İstanbul'un Önemli Bilgileri..

folklor

İstanbul Folkloru’nu, eski hayatı içinde, başlıca üç bölümde araştırmak gerekmektedir:

  1. Anadolu ve Rumeli folklor değerlerinin katkısıyla oluşmuş folklor hareketleri,
  2. İstanbul’un kendine has hayatı içinde yaşamış tarih ve folklor anaları ve babaları,
  3. Anadolu, Rumeli ve Balkanlar üzerinden gelen Asyaî kültür dalgalarının İstanbul’un eski hayatı ve kültürü üzerinde yaptığı etkiyle oluşmuş folklor hareketleri ve yukarıda sözü geçen Akdeniz’den gelen kültürün etkisiyle oluşmuş folklor hareketleri.

Hemen hemen bilinen en eski folklor kitaplığı niteliği taşıyan Evliya Çelebi’den sonra, 18. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana Ahmet Vefik Paşa, Şinasi, Ebuzziya Tevfik, Tekezade Sait, Çaylak Tevfik, Çelebizade Abdülhalim, Ahmet Rasim, Musahipzade Celal, Rauf Yekta, M. Fuad Köprülü, Rıza Tavfik, Selim Sırrı, Osman Celal Kaygılı, Mehmet Halit Bayrı, Reşat Ekrem Koçu gibi hemen akla gelen adlar, özellikle İstanbul’un eski hayatını, folklor inceleme ve derleme metodlarına uygun doğrultuda olmasa bile ustalıkla canlandıran folklor babalarıdır.

Dede Korkut hikayelerinden tutunuz, Keloğlan masallarına, Karagöz, Orta Oyunu, meddahlık gibi seyirlik oyun hayatımızda, en parlak çağlar yaşatan sanat hareketleri, her çeşit yönü ve alımlılığı ile İstanbul Folklorunun renkli konularını kapsamaktadır.

İstanbul’un eğlence hayatında önemli yeri olan Karagöz, Orta oyunu, meddahlık gibi seyirlik oyun sanatının tuzu biberi sayılan hikayeler, olayları süsleyip püsleyerek, hatta efsaneleştirerek ortaya koyan, Türk halk zekasının ve hayal dünyasının seçkin örnekleridir.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=